นศท.เข้าร่วมประชุมและปฐมนิเทศ...

รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ได้ร...

รายละเอียด

การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พรบ.การป้องกันแ...

รายละเอียด

"โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหากา...

รายละเอียด

นิเทศและติดตามหลักสูตรเพศวิถี...

รายละเอียด

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565...

รายละเอียด

 -= ยังไม่มีรายการบันทึก =-

 -= ยังไม่มีรายการบันทึก =-

 -= ยังไม่มีรายการบันทึก =-


การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหา...

รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเอกชนด้านระบบข...

รายละเอียด

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
053-719483 Fax
จัดการระบบ